ELEKTROTERAPI

Jag jobbar med diadynamiska strömmar och galvan. Det är en helt smärtfri behandling som hundarna brukar uppskatta. Det är inte att förväxla med TENS som är en kraftigt retande ström vilken känns under användning och endast ger en tillfällig smärtlindring.

De diadynamiska strömmarna
– Återställer normal muskeltonus och fungerar muskelavslappnande.
– Påskyndar/startar om inflammationsförloppet, vilket gör att skadad vävnad läker fortare.
– Förbättrar ledningshastigheten i nerverna.
– Smärtlindrar genom vasodilatation och trycksänkning i vävnaden. Kropsegna opiater frisätts och den ger en kortvarig gate-control effekt.
– Ökar cirkulationen och verkar avslappnande.
– Stimulerar lymforna och facocytosen.

Galvanströmmen är en kraftig smärtlindrare och brukar kallas för en elektronisk värktablett. Den försätter nervcellen i ett refraktionsstadium. Det innebär att nerven inte är retbar och under denna tid så forslas slaggprodukter bort och cellmembranet återgår till de spänningsförhållanden som råder vid vilopotential. Man kan också genom jonisering forsla bort ödem vilket smärtlindrar och påskyndar läkningen.

Behandling med elektroterpi lämpar sig väl vid:
– Kroniska problem och återkommande inflammationer.
– Olika typer av nervskador.
– Behandling av djupliggande muskulatur, senor, ligament och leder som kan vara svåra att påverka med massage.
– Behandling av smärtande skador då behandlingen är smärtfri och icke- invasiv.
– Ödem och sårläkning.

Behandling med elektroterpi ska aldrig ersätta en veterinär utan fungerar som ett komplement.

 

Det är 7 dagars karenstid för tävling med hund efter elektroterapi.