GENUIN SVENSK MASSAGE

Massagen jag använder mig av är Genuin Svensk massage ”GSM”, det är en massageform med mycket gamla anor. GSM kan liknas vid idrottsmassage och är en djupgående och effektiv massageform utvecklad för att passa hundens fysik. Tack vare massagens utformning kommer jag åt både ytlig och djup muskulatur vilket ger ett direkt och långtidsverkande resultat.

Behandlingen består av tre moment:
Provokation – för att öka blodgenomströmningen och syresättningen i musklen.
Töjning – för att stretcha ut muskelfibrerna, vilket leder till ökad rörlighet.
Dränage – för att hjälpa kroppen att sätta igång processen med att transportera bort slaggprodukter och överflödig vävnadsvätska. Det ger kroppen bättre möjlighet att effektivt läka eventuella skador.

GSM går inte att jämföra med den klassiska mjuka massageformen som bygger på helt andra grunder. 

Våra hundar utsätts allt mer för fysiskt krävande aktiviteter och är i stort behov av förebyggande vård. Massagen används därför med gott resultat på både friska och skadade individer. Genom att låta din hund få massage hjälper du den att öka sin prestationsförmåga och rörlighet. Hunden får mer energi, en snabbare återhämtning och det minimerar även skaderisken vid fysiska aktiviteter. Massagen mjukar upp korta och spända muskler och ökar cirkulationen. Det ger friska och följsama muskler som på sikt främjar ledernas optimala rörelser. Hunden kommer då att använda sin kropp på rätt sätt och man förebygger felbelastningar, rörelseströningar, ledproblem och ischiasbesvär orsakat av spända muskler samt rygg och nackproblem. Det ger hunden möjlighet att bygga upp en jämn och stabiliserande muskultatur. Andra positiva effekter är att massagen ökar utsöndringen av hormonet Endorfin som ger en smärtlindring. Det motverkar stress och nervositet och även hundens hud och päls blir bättre.

 

Att tänka på inför besöket

 Innan massage:
– Se till att din hund är välrastad.
– Hunden bör ej utfodras nära inpå besöket.
– Ägaren ska ha informerat om hundens sjukdomshistorik innan besöket.
– Remiss eller journal av betydelse ska tas med eller mailas över i förväg.

Efter massage:
– Din hund kan bli väldigt trött och slö.
– Hunden ska ha tillgång till vatten.
– De flesta hundar behöver rastas ordentligt pga slaggprodukter som rensas ut.
– Hunden kan bli trycköm.
– Endast koppelpromenader de närmaste timmarna och ingen fysiskt krävande eller explosiv aktivitet under resten av dagen.