UTBILDNINGAR

2016 – 2017 Certifierad Canineopat, Diplomerad Hundmassör & djurvårdare med D9 behörighet, UPH utbildningscentrum

Anatomi och fysiologi
Invärtes anatomi; omfattar kroppens byggnad och inre funktioner.
– Osteologi; detaljerade studier om djurets skelett, leder, byggnad och funktion.
– Myologi; omfattar skelettmuskulaturens ursprung, fäste och funktion.
Biomekanik
-Kunskaper i rörelseförmåga och aktionspotential. Orsaksdiagnostik kopplad till kroppens rörelseapparat orsakad av muskulära dysfunktioner. Kroppsmedvetenhet.
Posttraumatisk, postoperativ vård med inriktning på återanpassning och rehabilitering.
Träningsfysiologi
-Kunskaper för att kunna upprätta ett träningsprogram för hundar i olika arbetsfaser med hänsyn till hundens behov i respektive gren såväl som att kunna återanpassa hunden vid eventuella rehabtillstånd.
Praktik, 231 timmar
– Teoretisk samt praktisk kunskap i hundmassage, stretching och palpationsteknik.
– Teoretisk samt praktisk kunskap i olika behandlingsmetoder så som ljusterapi och elektroterapi.
– Teoretisk samt praktisk kunskap inom rehabilitering så som water treadmil och vibrationsträning.
Företagsekonomi
– Grundläggande företagsekonomi och coaching. Upprättande av affärsplan.
Patologi
– Grundläggande sjukdomslära.
Näringslära
– Grundläggande kunskaper i samverkan med människan.
Etologi
– Grundläggande kunskaper i hundens beteende i flock, som enskild individ samt i samverkan med människan.
Lagar och förordningar
-Genomgång av befintlig lagstiftning som berör hundägande och hantering av hund. Huvudsakligen §16, Djurskyddslagen samt lagen 2007:1150 om tillsyn.

2011 – 2012 Allmänlydnadsinstruktörsutbildning, Kungliga Hundar

– Inlärningspsykologi
– Hundens utvecklingsstadier
– Etologi och domesticering
– Raskunskap
– Stress
– Aktivering
– Passivitet
– Praktisk träning
– Belöningssystem
– Klickerhelg
– Hundens behov och skötsel
– Hunden och lagen
– Pedagogik/Kommunikation
– Kursplanering
– Personlig utveckling
– Starta eget

2011 – 2012 Djurvårdare, August Kobbs gymnasium

– Kretslopp
– Mikrobiologi och genetik
– Djurkunskap grundkurs
– Djursjukvård
– Etologi
– Hundar
– Sällskapsdjur
– Småföretagande A
– Småföretagande B

 

Ett urval av övriga kurser och föreläsningar jag gått på:
2017 – Lydnadsträning och clinic för Maria Brandel
2017 – Lydnadskurs för Heidi Billkvam
2017 – Lydnadskurs för Diana Samuelsson och Lillemor Edström
2017 – Åhörare på mondioringhelg för Sebastian Schäfer
2017 – Lydnadskurs och privatlektioner för Andreas Rundqvist
2017 – Föreläsning om shockwave för BTL
2017 – Föreläsning och utbildning inom ljusterapi med Irradia
2016 – Lydnadskurs för Nathalie Ädel
2016 – Skyddshelg med Dan Pöhner
2015 – 2016 Lydnadskurs mot SM för Anders Kjernholm
2014 – Hållbarhet hos den arbetande hunden samt skaderisk och rehabilitering, föreläsning med Marie Söderström
2014 – Träna för tävling, kurs för Ditte Andersson
2014 – Hundens mentalitet, föreläsning med Curt Blixt
2014 – Specialkurs Sök, Svenska brukshundklubben
2014 – Hunden i vården, föreläsning med Ingrid Grange och Line Steffensen
2013 – Specialkurs Spår, Svenska brukshundklubben
2013 – Valpkurs mot tävlingslydnad för Mona Kjernholm
2013 – Helgkurs i svensk skydd för Towa Lind och Fredrik Danielsson
2013 – Farliga hundar, föreläsning med polis Leif Karlsson
2013 – Sommarens faror, föreläsning med Maths Lindberg
2013 – HD/ED, föreläsning med Maths Lindberg
2013 – Näringslära, föreläsning med Maths Lindberg
2012 – Skvallerträning, clinic för Eva Bodfält
2012 – Belöningsmotivation, clinic för Eva Bodfält