FRISKVÅRD

Friskvård är förebyggande vård där vi ser till att hundens rörelseapparat fungerar fullt ut och med anpassad träning kan vi träna upp svagheter som skulle kunna bli ett problem i framtiden.
Alla hundar mår bra av en friskvårdskontroll och massage med jämna mellanrum. Men en bra muskelstatus kan vi förebygga och förhindra förslitningar på hunden som beror på felaktig belastning pga spända muskler.

Det är viktigt med ordentlig uppvärmning och nervarvning vid all träning!

Den aktiva hunden
Våra sport- och tjänstehundar utsätts dagligen för stora påfrestningar vilket gör det extra viktigt att hålla koll på rörelseapparaten. Med regelbundna friskvårdskontroller kan man förebygga skador och stärka svagare delar. Med mjuka och smidiga muskler får hunden dessutom förutsättningarna för att prestera på topp!

Inriktar du dessutom fysträningen utefter din hunds aktiviteter med specialanpassad fysträning ger du hunden optimala förutsättningar för sin uppgift. Vi får hundar som håller sig fräscha högre upp i åldrarna och på så vis klarar av att jobba längre.
Jag erbjuder fyskontroll med träningsupplägg där jag lägger upp ett träningsschema specialanpassat utefter din hund och era aktiviteter.

Den gamla hunden
Det finns mycket vi kan göra för att underlätta för våra äldre vänner. Hunden orkar kanske inte hänga med som förr men det är ändå viktigt att hålla kroppen rörlig. Med träningsövningar anpassade efter vad din hund orkar och klarar av kan vi hålla hunden i så gott skick som möjligt för ett långt och välmående liv.

Den överviktiga hunden
Övervikt är ett vanligt problem hos våra hundar som på sikt förkortar hundens liv och sliter enormt på deras kroppar.
Jag erbjuder konsultation och ett anpassat träningsschema för skonsam viktnedgång.