REHABILITERING

Rehabilitering är en viktigt del i att hunden ska komma tillbaka till ett aktivt liv efter en skada/operation. En bra rehabiliteringsplan påskyndar läkningen och gör så att skadan läker på ett optimalt sätt. Hundar avlastar den skadade kroppsdelen när dom har ont så det är också viktigt att ta hand om resten av muskulaturen för att undvika sekundära problem.

Postoperativ rehabilitering sker med remiss av/i samråd med veterinär och har din hund en outredd skada förbehåller jag mig rätten att hänvisa till en veterinär.

Man kan göra mycket för att underlätta för hundar med kroniska problem. En stark muskulatur hjälper till att stabilisera runt hundens problemområden. Att hålla efter dom sekundära problemen som sker vid avlastning gör att man förebygger förslitningar på andra delar av hundens kropp. Med olika behandlingar kan man smärtstilla vilket är bra då det kommer att leda till att hunden rör sig mer naturligt.

Har din hund kroniska smärtproblem ska rehabilitering aldrig ersätta en veterinär utan det fungerar som ett komplement.

 

Har du en hund som t.ex är HD/ED belastad eller har patella luxation men ännu inte visar några smärtsymtom? Då kan anpassad träning för att stärka upp musklerna runt lederna göra din hund symtomfri längre.